Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny. Zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu REWIND®, znajdującej się pod adresem www.rewindexpo.com, oraz politykę cookies.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Perfo Sp. z o.o. Texconcept Sp. k. ul. Tarnowska 10d, 61 – 323 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000263525, REGON: 634629129, NIP: 7792244016, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Kontakt z Administratorem można uzyskać drogę pisemną wysyłając pismo na adres: ul. Tarnowska 10d, 61 – 323 Poznań, na adres poczty elektronicznej: perfo@texconcept.pl lub telefonicznie pod numerem +48 616469550.
 4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 5. W celu łatwiejszego odbioru niniejszej Polityki termin Użytkownik został zastąpiony terminem Ty, natomiast termin Administrator – terminem My.
 6. W ramach strony internetowej www.rewindexpo.com mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające odesłanie do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron internetowych politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.
 7. W związku z koniecznością zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa używamy na naszej stronie m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 8. Pod pojęciem Użytkownika rozumieć należy podmiot korzystający z serwisu REWIND®, znajdującego się pod adresem www.rewindexpo.com

§ 2

 1. Przekazywane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane będą w następujących celach:
  a. w przypadku formularza kontaktowego: w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym, nawiązania kontaktu na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
  b. w przypadku rejestracji na wydarzenie w zakładce wydarzenie: w celu dokonania czynności, które umożliwią Tobie udział w wydarzeniu, przesyłania informacji związanych z wydarzeniem, celu organizacji i bieżącej obsługi wydarzenia, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
  c. w zakresie wniosków i próśb kierowanych od Użytkowników, na podstawie ciążącego obowiązku prawnego,
  e. przekazywania Tobie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
  f. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – podstawę stanowi nasz prawnie uzasadniony interes,
  g. w celu przekazywania Tobie informacji marketingowych za pomocą poczty elektronicznej na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
 2. Jeżeli chcesz skorzystać z naszych usług powinieneś podać następujące dane:
  1. a. w celu skorzystania z formularza kontaktu – imię, nazwisko, nazwa firmy, miasto, adres email, telefon,
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne, tj. do momentu cofnięcia zgody, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń nam przysługujących i roszczeń przysługujących wobec nas. Natomiast Twoje dane przetwarzane w związku z wykonaniem ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przez nas przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane. W przypadku danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (bez wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) możemy przetwarzać twoje dane osobowe do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Informujemy, że możemy przekazać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, tj. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, usługi księgowe, prawne.
 6. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Informujemy, iż przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie twojej zgody przed jej wycofaniem.
 8. Informujemy, że masz prawo żądać do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Informujemy, że w oparciu twoje dane osobowe, nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z twoich uprawnień opisanych w niniejszej Polityce należy kierować na adres ul. Tarnowska 10d, 61-323 Poznań lub na adres email perfo@texconcept.pl

§ 3

 1. Dokładamy szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony twoich interesów.
 2. Jako administratorzy zapewniamy aby dane osobowe były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.
  7. Dane osobowe są przechowywane systemach, które został zabezpieczone środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych z uwzględnieniem m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  8. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające nadane przez nas upoważnienia.

§ 4

 1. Stosowane na stronie pod adresem www.rewindexpo.com  pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest serwis – pozwala to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom obecnych i potencjalnych klientów; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności,
  2. optymalizacji stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony,
  3. mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie www.rewindexpo.com, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);
 2. Na stronie internetowej www.rewindexpo.com wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 3. Za pomocą technologii cookie zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam.
 4. Akceptowanie cookies jest dobrowolne. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, ale w każdej chwili Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące tych plików w opcjach swojej przeglądarki.
 5. Witryna internetowa Archteka korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
 6. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 7. Korzystając z witryny internetowej www.rewindexpo.com Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 8. Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez Administratora witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach www.archteka.com i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.

§ 5

Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail: perfo@texconcept.pl

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników Portalu z 7- dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.rewindexpo.com